Start uitvoeringswerkzaamheden Forum Rotterdam

Het werk aan Forum, het project tussen Coolsingel, Koopgoot, Lijnbaan en Binnenwegplein (oude gebouw van ABN-Amro) staat op het punt te beginnen. Eind 2015 was het ontwerp gereed en zijn bewoners en ondernemers in de binnenstad daarover ge├»nformeerd. Sprangers Bouwbedrijf is door Multi Netherlands geselecteerd voor de bouw van Forum. 

Inmiddels zijn alle vergunningen verkregen en is de voorbereiding voor de bouw bijna gereed. Dit is nu zover dat deze week gestart wordt met de inrichting van de bouwplaats, zodat aansluitend de bouw kan starten. Met deze brief willen wij u informeren over het voorbereidend werk dat binnenkort begint.  
 
Het werk voor de voorbereiding en voor de inrichting van de bouwplaats start op 1 augustus en loopt door in de hele maand augustus. Aansluitend wordt gestart met de bouw; circa 2 jaar later (midden 2019) is Forum gereed. Wij zullen alle betrokkenen uit de omgeving nog separaat informeren over de bouw: u ontvangt binnenkort een uitnodiging van ons voor een informatieavond in september. 
 
Voorbereidingswerk en inrichting bouwplaats 
De werkzaamheden in de komende maand zijn:  

  • Plaatsen van een bouwhek / bouwschutting voor de bouwplaats aan de zijde van;  
  1. Binnenwegplein: tussen oude ABN-Amro gebouw en hoekwinkel waar nu Urban Outfitters zit. 
  2. Coolsingel: parallel aan het voormalige ABN-Amro gebouw, achter de 4 horeca-kiosken. 
  3. Van Oldenbarneveltplaats: voor het voormalige ABN-Amro gebouw, langs de tramrails.  
  4. Lijnbaan: pas na een jaar worden de Lijnbaanwinkels aangepakt: dan komt ook daar een schutting.  
  • Verwijderen van de bestrating na het plaatsen van de bouwhekken. 
  • Verleggen van kabels en leidingen op het binnenterrein (achter Lijnbaanwinkels en kantoortoren) en aan de zijde van het Binnenwegplein. Aan het Binnenwegplein komt een stroomvoorziening. 
  • Leggen van betonnen rijplaten voor de 2 toeritten tot de bouwplaats vanaf de Coolsingel (beide zijden van ABN-Amro gebouw). Tussen Shabu To Go en Fair Play Casino komt een hek dat wordt dichtgeklapt als er een voertuig komt. Het voetgangersgebied rond de kiosken wordt in stand gehouden.  

Bouwschutting 
De bouwschutting is 2,4 meter hoog en kan worden gebruikt voor communicatiedoeleinden. Allereerst voor het project zelf en voor de betrokkenen bij de realisatie. Maar ook door en voor ondernemers in het project en de directe nabijheid daarvan. En tot slot ook door de gemeente Rotterdam.  Hiervoor wordt een passend ontwerp gemaakt. 
 
Tijdens de bouwperiode blijft Donner toegankelijk voor het winkelend publiek. 
 
Overlast 
Wij realiseren ons dat deze werkzaamheden hinder kunnen veroorzaken en doen onze uiterste best dit tot een minimum te beperken. Op voorhand bieden wij u onze excuses aan voor de mogelijke overlast.  Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de bouw dan kunt u die mailen naar info@forumrotterdam.nl.  
 
Communicatie 
Voor de realisatie van Forum is in overleg met de gemeente Rotterdam en diverse betrokkenen een communicatiestrategie ontwikkeld. Binnenkort zullen wij u nader informeren over de bouw en over de wijze waarop wij alle betrokkenen in de omgeving over die realisatie zullen informeren.