Doorloopvoorziening Lijnbaan

In week 2 van 2019 wordt de doorloopvoorziening op de Lijnbaan van Forum II gerealiseerd.

Met deze doorloopvoorziening zorgen we ervoor dat de Lijnbaan toegankelijk blijft voor het winkelend publiek. In deze bewonersbrief leest u meer over de tijdstippen waarop deze werkzaamheden worden uitgevoerd.